top of page

Video 'De weg is belangrijker dan de bestemming' van De Eenzamen

Trailer 'Ontgoocheld' van De Eenzamen

Trailer 'ALAN the AI Actor' van De Eenzamen

Video 'de Energiekoffer' van MOS via Castingteam

Online performance 'Unprecedented Times' voor het Hello Creator Festival door de Eenzamen

Video 'Het leven van een AVDVVWIEDOAZDZDNWOVVWTWOZOVNWDIMIEMPTM' (Dutch) 

Video 'neem je ruimte om te shinen' door de Eenzamen

Trailer Vaudeville, Lowlands Festival, door de Theatertroep

bottom of page